WYDARZENIA

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ AKTUALNE I NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

RAZEM CHCEMY

Zanieść miłość i moc Jezusa do miast Polski i narodów świata. Sercem wielbić Boga tak mocno, że dotkniemy Nieba, aby każdy z nas poznał osobiście Jezusa został wypełniony Duchem radości i pokoju aby Kościół uwalniał ludzi z cierpienia.

PASTORZY

KRZYSZTOF I ILONA ROMPA

Chcą, aby kościół był domem dla ludzi, aby dzieci Boże żyły godnie, aby zgubiony i cierpiący człowiek znalazł zrozumienie i pomoc u chrześcijan. Pełnoetatową służbę rozpoczęli w 1997 roku. Od 2014 roku są szefami telewizji familijnej TBN Polska.

PASTORZY - ASYSTENCI

DARIUSZ I MAŁGORZATA REJMUS

Chcemy zanieść Chrystusa i kochać ludzi. Dlatego z radością w sercu służymy w ZOE.